Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret

Fönsterprogram

Som framgått är Snickarfönstret ett samlingsnamn på tre utföranden av 3-glas-konstruktioner, (K= kopplat utförande, E= enbågsutförande, F= fast, ej öppningsbart utförande), fönsterkonstruktioner som utvecklats för att möta de ökade krav som kontinuerligt ställs på dessa fönster- och fönsterdörrkonstruktioner.

Syftet med Snickarfönstret har också varit att erbjuda byggherrar, projektörer, entreprenörer m fl ett fönster- och fönsterdörrprogram som skall vara så brett och variationsrikt som möjligt.

Följande typer av Snickarfönstret i treglasutförande ingår i bassortimentet och finns dokumenterade;

KFI =
KDI =
KFIL =
KFIB =
KFIIB =
KFI-D =
KFI-VL =
KFI-AL =
KFU =
KDU =
EFI =
EFI-AL =
EFU =
EDU =
FF =
FF-AL  =

GHU =

Kopplat fönster, inåtgående
Kopplad fönsterdörr, inåtgående
Kopplat fönster, inåtgående med förhöjd luftljudisolering
Kopplat fönster, inåtgående med förhöjt brandmotstånd
Kopplat fönster, inåtgående med förhöjd inbrottssäkerhet
Kopplat fönster, inåtgående med drehkipp-beslag
Vädringslucka
Kopplat fönster, inåtgående med aluminiumbeklädda tvär- och understycken
Kopplat fönster, utåtgående
Kopplad fönsterdörr, utåtgående
Enkelbågsfönster, inåtgående
Enkelbågsfönster, inåtgående m. aluminiumbeklädda tvär- och understycken 
Enkelbågsfönster, utåtgående
Fönsterdörr, enkelbågsutförande, utåtgående
Icke öppningsbart fönster
Icke öppningsbart fönster, med aluminiumbeklädda tvär- och understycken

Enkelbågsfönster, glidhängt utåtgående

Samtliga fönstertyper av Snickarfönstret enligt ovan, har erhållit sådana värden beträffande lufttäthet, regntäthet och säkerhet mot vindlast och att de uppfyller funktionskraven för lägst klass F3. Dessutom har fönstrens mekaniska stabilitet och manövrerbarhet provats vad gäller formulerade krav enligt; SS-EN-14351-1:2006+A1:2010.