Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret

Ljudklasser

klass (dB) Erforderlig luftljudisolering Rw (dB) vid mätning i laboratorium
R'w 25 R'w > 27
R'w 30 R'w > 33
R'w 35
R'w > 38
R'w 40
R'w > 43
R'w 45
R'w > 48
R'w 50
R'w > 53

För mer information om de olika fönstertypernas luftljudisolering och ljudklassning
kontakta enskild tillverkare av Snickarfönstret