Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret

Senast uppdaterad
2010-05-10 13:50

Monteringsanvisning

Nedan kan du ladda hem en skrift som är framtagen avfönster- och ytterdörrtillverkarna inom Svensk Snickeriindustri, en sektion inom TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet. Den vänder sig i första hand till de som monterar fönster och dörrar, men också till arkitekter och konstruktörer som projekterar. Rätt hantering och skötsel/underhåll är viktiga för prestanda livslängd hos produkten.

Ladda hem pdf-dokument