Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret Snickarfönstret

Värmeisolering

Snickarfönstret kan fås med U-värde 1,1 W/m2K. Snickarfönstrets typer har U-värdeprovats enligt EN ISO 12567-1 vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vid förfrågningar till producenter uppge krav på U-värde.